Laikraksts Latvietis

Jaunatnes dienas aicina!

Teātris un filmas

  Laikraksts Latvietis Nr. 571, 2019. g. 16. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Teātra mēģinājums. No kreisās: Lija Pūpēde, Karmena Drēziņa, Inta Geberta, Gvido Zundurs un Ēriks Stepaņuks. FOTO 36JD.