Laikraksts Latvietis

Melburna dimd!

Izcili sabiedrības svētki Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 570, 2019. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Koris „Daina“ diriģentes Sandras Birzes vadībā. FOTO Arnis Vējiņš.