Laikraksts Latvietis

Melburna dimd!

Izcili sabiedrības svētki Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 570, 2019. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Dagnija Beitnere-Le Galla un Anna Cinkusa-Švalbe. FOTO Anita Andersone.