Laikraksts Latvietis

Melburna dimd!

Izcili sabiedrības svētki Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 570, 2019. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Melburnas Valsts svētku sarīkojumā vidusskolas saime, Jolantas Lārmanes vadībā, dziedāja divus skaņdarbus. FOTO Arnis Vējiņš.