Laikraksts Latvietis

Valsts svētki Sietlā

Dievkalpojums un svinīgais akts

  Laikraksts Latvietis Nr. 570, 2019. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ēriks Raisters, Edmunds Leitis, Imants Holmkvists (Holmquist), Sarmīte Dāvidsone (trūkst Gunārs Šreibers). FOTO Jānis Rogainis.