Laikraksts Latvietis

Valsts svētki Sietlā

Dievkalpojums un svinīgais akts

  Laikraksts Latvietis Nr. 570, 2019. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Sarmīte Dāvidsone, Inta Vīste (Wiest), Ingrīda Dohertija (Doherty). FOTO Jānis Rogainis.