Laikraksts Latvietis

Kas notiek „Dzintaros“?

Īpašums gada laikā pievelk īrniekus un ienes peļņu

  Laikraksts Latvietis Nr. 568, 2019. g. 27. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Dzintaru“ valde: Pirmā rindā no kreisās: Zinta Ozoliņa, Andra Rone, Anne Audette. Otrā rindā: Ginta Orčarda (Orchard), Lilita Daenke, Ilze Švarca. Trešā rindā: Kalvis Jaunalksnis, Kārlis Rolavs. FOTO Richards Šmits.