Laikraksts Latvietis

Adelaides Latviešu luterāņu draudze apciemo savējos

Mācītājs sniedza īsu svētbrīdi

  Laikraksts Latvietis Nr. 568, 2019. g. 27. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Prāv. Jānis Priedkalns. FOTO Ilga Vēvere.