Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

Ar lepnumu ierasties ciemos

  Laikraksts Latvietis Nr. 563, 2019. g. 24. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ilizane Grīnberga un Inita Vilks. FOTO Māris Brancis.