Laikraksts Latvietis

Divas pilnsapulces vienā dienā

Daugavas Vanagi un Vanadzes Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 563, 2019. g. 24. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vanadžu kopas pilnsapulces dalībnieces. FOTO Juris Vīksne.