Laikraksts Latvietis

Latvijas Universitātes simtgades akts Adelaidē

Akadēmiskā runa – „Kā latviešiem deva uzvārdus“

  Laikraksts Latvietis Nr. 560, 2019. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dr. Pēteris Strazds sniedz LU vēstures pārskatu. FOTO Astra Kronīte.