Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagi no visas pasaules „Sidrabenē“

Gadskārtējā Centrālās valdes sēde

  Laikraksts Latvietis Nr. 552, 2019. g. 4. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: DV priekšnieks Gunārs Spodris, DV Latvijā priekšnieks Andrejs Mežmalis. FOTO Silvija Kaugere.