Laikraksts Latvietis

Koru svētki ar „švunku“ iesākušies!

Ivaram Cinkusam – 50. Korim „Daina“ – 35.

  Laikraksts Latvietis Nr. 550, 2019. g. 17. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sēž Ivars Cinkuss. Stāv no kreisās: Bens Hīts (Heath), Tomas Kalējs, Edmunds Eimanis, Lūkas Elberts, Ronans Lārmanis. FOTO Roberts Birze.