Laikraksts Latvietis

Koru svētki ar „švunku“ iesākušies!

Ivaram Cinkusam – 50. Korim „Daina“ – 35.

  Laikraksts Latvietis Nr. 550, 2019. g. 17. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Bens Hīts (Heath), Lūkas Elberts, Ivars Cinkuss, Edmunds Eimanis, Ronans Lārmanis, Sandra Birze, Tomas Kalējs. FOTO Roberts Birze.