Laikraksts Latvietis

Koru svētki ar „švunku“ iesākušies!

Ivaram Cinkusam – 50. Korim „Daina“ – 35.

  Laikraksts Latvietis Nr. 550, 2019. g. 17. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ronans Lārmanis, Edmunds Eimanis, Tomas Kalējs, Lūkas Elberts, Bens Hīts (Heath), Ivars Cinkuss. FOTO Roberts Birze.