Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagi satiekas Ročesterā

Daudz laika sapulcē tika veltīts, apspriežot nākotnes DV ASV mērķus

  Laikraksts Latvietis Nr. 544, 2019. g. 30. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ilggadējiem Ročesteras vanagiem Marģerim un Ritai Cubīniem tiek piedāvāti silti pīrāgi. FOTO Kristīne Vega.