Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagi satiekas Ročesterā

Daudz laika sapulcē tika veltīts, apspriežot nākotnes DV ASV mērķus

  Laikraksts Latvietis Nr. 544, 2019. g. 30. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sapulces vadītāji. No kreisās: DV ASV sekretāre Nora Ceriņa, DV ASV 2. priekšnieka vietnieks Gunārs Kancs, DV ASV Vanadžu priekšniece Līga Nutere, DV ASV priekšnieks Andris Kursietis, DV Kanādas priekšsēde Gunta Reinolde (Reynolds), DV Kanādas Vanadžu vadītāja Dzintra Eglīte. Stāv Latvijas Vēstniecības ASV vadītāja vietnieks Juris Pēkalis. FOTO Kristīne Vega.