Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagi satiekas Ročesterā

Daudz laika sapulcē tika veltīts, apspriežot nākotnes DV ASV mērķus

  Laikraksts Latvietis Nr. 544, 2019. g. 30. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

DV  ASV 69. Delegātu un 65. Vanadžu salidojuma Ročesterā dalībnieki. FOTO Kristīne Vega.