Laikraksts Latvietis

Tik daudz jautājumu! Bet kur meklēt atbildes?

Sidnejas Latviešu teātra jautrajā uzvedumā „Kabarē de Rīga“, Austrālijā un Latvijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 542, 2019. g. 16. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

„Kabarē de Rīga“ Austrālijas ansamblis. 1. rindā no kreisās: Sandra Birze, Viktorija Mačēna, Linda Ozere, Lija Veikina. 2. rindā Roberts Birze, Pēteris Saulītis, Ojārs Greste, Jānis Čečiņš, Andris Kariks, Andrejs Mačēns. FOTO Ojārs Greste.