Laikraksts Latvietis

Akadēmiskā vienība „Atāls“ Adelaidē

Atzīmē 60 gadu pastāvēšanu

  Laikraksts Latvietis Nr. 542, 2019. g. 16. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sarīkojuma dalībnieki. FOTO Pēteris Strazds.