Laikraksts Latvietis

LAAJ darbība un mūsu jaunatne...

...kas notiek?

  Laikraksts Latvietis Nr. 541, 2019. g. 23. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sidnejas Vasaras vidusskolas audzēkņu grupiņa uzstājās Parnela ielas svētkos.