Laikraksts Latvietis

Kad dvēsele dzied

Mūzikas mīļotāja vēstījums sajūtu līmenī

  Laikraksts Latvietis Nr. 539, 2019. g. 12. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēc koncerta „Nordic“ muzejā. No kreisās: Sarmīte Lunde, Sarmīte Dāvidsone, Inta Moruss-Vīste (Wiest), Pēteris Vasks, prāv. Daira Cilne, Vaira Pelēķe-Kristofere (Christopher). FOTO Inta Vīste (Wiest).