Laikraksts Latvietis

Kad dvēsele dzied

Mūzikas mīļotāja vēstījums sajūtu līmenī

  Laikraksts Latvietis Nr. 539, 2019. g. 12. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Pētris Vasks, prāv. Daira Cilne, Hetera MakLoklina Gārbes (Heather MacLaughlin Garbes). FOTO Inta Vīste (Wiest).