Laikraksts Latvietis

Kad dvēsele dzied

Mūzikas mīļotāja vēstījums sajūtu līmenī

  Laikraksts Latvietis Nr. 539, 2019. g. 12. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēc koncerta baznīcā. No kreisās: Dzintra Geka, Sarmīte Dāvidsone, Hetera MakLoklina Gārbes (Heather MacLaughlin Garbes), Inta Moruss-Vīste (Wiest), Vaira Pelēķe-Kristofere (Christopher), prāv. Daira Cilne, Pēteris Vasks. FOTO Toms Dāvidsons.