Laikraksts Latvietis

Valodas pārbaudījumi un intensīvas vizītes

Šogad latviešu valodas prasmes pārbaudījumus kārtoja 20 cilvēku

  Laikraksts Latvietis Nr. 536, 2019. g. 22. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Baiba Mūrniece-Buļeva, Ineta Upeniece, Anta Lazareva, Vineta Ernstsone pie „Tālavas“. FOTO Ļena Rumpe.