Laikraksts Latvietis

Melburnas Latviešu vidusskola atsāk mācības

Skolas gads iesācies ar varenu skolēnu skaitu

  Laikraksts Latvietis Nr. 536, 2019. g. 22. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Roberts Meiberlijs (Maberly), Andrejs Cīrulis, Oskars Eimanis, Jāna Rone, Maija Dārziņa, Karmena Drēziņa. FOTO Ingrīda Eimane.