Laikraksts Latvietis

„Draudzīgais aicinājums“ Melburnā

Pasniedza Olgai Siliņai Atzinības rakstu

  Laikraksts Latvietis Nr. 536, 2019. g. 22. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Vita Saltupa, Olga Siliņa, Iveta Laine. FOTO Daila Piksone.