Laikraksts Latvietis

Ar Šimborsku pie Aspazijas

Moderna un interaktīva kultūras mikropasaule

  Laikraksts Latvietis Nr. 535, 2019. g. 15. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Aspazija ar muzeja darbinieku gādību saposta Latvijas valsts simtgades gaidās (2018). FOTO Ivars Ķezbers.