Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu Pertas nodaļas pilnsapulce

Pasniedza DV nozīme Zeltā

  Laikraksts Latvietis Nr. 534, 2019. g. 7. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ilmārs Rudaks (no kreisās) pasniedza DV Zelta nozīmi Jūlijam Bernšteinam. FOTO Jānis Purvinskis.