Laikraksts Latvietis

De iure un Draudzīgā aicinājuma atcere Pertā

Uzruna, mielasts un īsfilma

  Laikraksts Latvietis Nr. 534, 2019. g. 7. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Goda konsuls Jānis Purvinskis sniedz runu. FOTO Jānis Vucēns.