Laikraksts Latvietis

MLB Daugavas skola atsāk darbību

Ar 6 jauniem audzēkņiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 534, 2019. g. 7. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Iepazīšanās ar skolotājiem. FOTO Iveta Samule.