Laikraksts Latvietis

Latviešu Ciems aicina...

uz klasiskās mūzikas pēcpusdienu!

  Laikraksts Latvietis Nr. 534, 2019. g. 7. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Sofija Kirsanova, Sandra Birze. FOTO Roberts Birze.