Laikraksts Latvietis

Juris Cālītis jau Pertā

Stāsta par latviešiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 523, 2018. g. 9. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis Kukuls, LAAJ vicepriekšsēdis Jānis Vucēns, ev. lut. Pertas draudzes priekšniece Ieva Vlahova, Latvijas goda konsuls Pertā Jānis Purvinskis, Sandra Cālīte, Juris Cālītis 2018. g. 4. nov. Pertā. FOTO Jānis Purvinskis.