Laikraksts Latvietis

Latviešu savstarpējās palīdzības biedrība

Gadskārtējā pilnsapulce Latviešu ciemā Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 523, 2018. g. 9. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Nora Žubecka, Latviešu Ciema valdes locekle 2007.-2018., Valdes priekšsēdis Pēteris Delvers un Sigurds Andersons, Latviešu Ciema valdes loceklis 2000.-2018. FOTO no Jāņa Dēliņa privātā arhīva.