Laikraksts Latvietis

„Austrālijas futbola pusdienas“...

Sanākušie nesteidzās mājās

  Laikraksts Latvietis Nr. 523, 2018. g. 9. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Visvaldis Sniedze, Jancis, Viktors Bendrups. FOTO Ivars Štubis.