Laikraksts Latvietis

Valsts valodas prasmes pārbaudījums (VVPP)

Latvijā akreditētais pārbaudījums Austrālijā šajā gadā ir noslēdzies

  Laikraksts Latvietis Nr. 495, 2018. g. 1. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pārbaudījuma dalībnieki aizpilda pieteikšanās veidlapas. FOTO Ļena Rumpe.