Laikraksts Latvietis

2017. g. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde

Dalībnieki no sešām zemēm

  Laikraksts Latvietis Nr. 482, 2017. g. 6. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Prezidija locekļi un DV priekšnieka amata kandidāti; No kreisās: Andris Staklis (kasieris), Gunārs Spodris (DV priekšnieka amata kandidāts), Austris Grasis (DV priekšnieka amata kandidāts), Andrejs Mežmalis (DV priekšnieks), Ivars Švānfelds (sekretārs). FOTO DV ASV.