Laikraksts Latvietis

Nākotne savējiem

...saruna ar Vili Vītolu

  Laikraksts Latvietis Nr. 117, 2010. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Viļa Vītola Rīgas birojā Vilis Vītols, Linda Ozere, Jānis Čečiņš. FOTO Valda Auziņa.