Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēde Vašingtonā

Rezolūcijās atbalsta Okupācijas muzeju un aizsardzības budžeta paaugstināšanu

  Laikraksts Latvietis Nr. 368, 2015. g. 10. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

DV CV sēdes atklāšanā. No kreisās: Amerikas Latviešu Apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis un Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns. FOTO Raits Eglītis.