Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


„Latvijas Vēstnesis“

Nodrošina drošticamas kvalitatīvas informācijas pieejamību

Laikraksts Latvietis Nr. 591, 2020. g. 10. apr.
Dainis Mjartāns -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

VSIA Latvijas Vēstnesis šobrīd strādā pastiprinātā režīmā, nodrošinot drošticamas kvalitatīvas informācijas pieejamību

Skaidrojumi, paziņojumi

Vietnē likumi.lv speciālisti tiesību aktus sistematizē, nodrošinot sabiedrībai tūlītēju to aktuālo redakciju.

Visi ārkārtējās situācijas tiesību akti vienkopus: sadaļa Covid-19 vietnē likumi.lv (https://likumi.lv/ta/tema/covid-19)

Oficiālais izdevums Latvijas Vēstnesis parasti iznāk katru darba dienu un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Lai tiesību aktu oficiālos tekstus operatīvi padarītu pieejamus sabiedrībai, ārkārtējā situācijā klajā nāk oficiālā izdevuma papildu laidieni – par tiem lietotājus informējam vietnē: vestnesis.lv.

Dainis Mjartāns,
VSIA „Latvijas Vēstnesis“ valdes loceklisAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com