Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Pertas nodaļas pilnsapulce

Par nodaļas valdes priekšsēdi 2020. gadam ievēlēts Ilmārs Rudaks

Laikraksts Latvietis Nr. 582, 2020. g. 17. febr.
Jānis Purvinskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Pirms pilnsapulces visi lasām ziņojumus. FOTO Jānis Purvinskis.

Daugavas Vanagu Pertas nodaļa savu ik gada biedru pilnsapulci rīko februāra sākuma. Tā nu arī šogad, svētdien, 9. februarī, Pertas Daugavas vanagi un vanadzes bija visi sanākuši noklausīties, kas mūsu nodaļā pagājušā gadā noticis un ko darīt nākamajā – 2020. gadā; kuri plāni ir izdevušies un pie kuriem vēl jāpiestrādā. Pilnsapulce dod biedriem iespēju apspriesties un dot valdei virzienu nākotnes darbam.

Valdes priekšnieks Ilmārs Rudaks atklāja sapulci ar klusuma brīdi, atceroties tos mūsu nodaļas biedrus, kuri aizgājuši mūžībā. Tad sekojām ar vanagu dziesmas pirmā un pēdējā panta nodziedāšanu. Šogad mūsu nodaļā nebija apbalvojumu, jo mazā saujiņa, kuri vēl esam palikuši, ir jau savus apbalvojumus saņēmuši. Ilmārs sekoja ar pateicību mūsu nodaļas vanadzēm par viņu nenogurstošo darbu mūsu nodaļas atbalstīšanā, bez kā mēs nespētu pastāvēt. Nodaļas valdes priekšsēdis tad arī pateicās 2019. g. valdei par labo darbu pagājušā gadā. Ar to tad pagājušā gada valde beidza darboties, un biedriem nu bija jāievēl pilnsapulces vadītājs.

Tāds radās Jāņa Vucēna personā, un par sekretāru nosauca Jāni Purvinski. Vēl vajadzēja balsu skaitītājus, kuru vietas ieņēma Jūlijs Bernšteins un Ruta Auziņa. Jānis Vucēns pateicās Ilmāram par viņa nenogurstošo darbu, kuru viņš ir vienmēr veicis mūsu nodaļas un Pertas latviešu labā. Nu sapulces darbs varēja sākties.

Tā kā visi ziņojumi bija izdalīti jau pirms sapulces sākuma, nodaļas priekšnieka, Daugavas vanadžu vadītājas, revīzijas komisijas un Pertas Latviešu Centra pārstāvja ziņojumus varējām pieņemt bez debatēm. Pēc maziem ieteikumiem un mazām pārmaiņām pie nākamā gada budžeta, ieņēmumos un izdevumos sabalansētu uz $ 9370.00 budžetu pilnsapulce apstiprināja un pieņēma.

Beidzot pienāca laiks vēlēt nodaļas priekšnieku un valdi. Tā kā latviešu kopiena Pertā ar katru gadu arvien vairāk saplok, jau kā dziedājām mūsu dziesmas pēdējā pantā: Ak, retākas rindas mums tiek esam laimīgi, ka varam mūsu organizāciju darbiniekus vēl vispār atrast. Tie paši jau to vezumu vien velk, un nekādi jauni darītāji nerodas. Tā arī šoreiz, par nodaļas valdes priekšsēdi 2020. gadam ievēlējām Ilmāru Rudaku. Lūdzām 2019. g. valdei to pašu darbu vēl turpināt un tāpat arī lūdzām Revīzijas komisijai darboties tālāk.

Mūsu nodaļas galvenais mērķis ir bijis un paliek, pēc iespējas vairāk palīdzības dot mūsu leģionāriem Latvijā un atbalstīt lielas trūkumā nonākušas ģimenes un Okupācijas muzeju. Vēl izvēlējāmies Ilmāru Rudaku mūsu nodaļu pārstāvēt nākamajā Austrālijas delegātu saietā Sidnejā, 14., 15. martā.

Pēc sēdes slēgšanas valde bija parūpējusies par kādiem uzkožamiem un Viktors Mazalevskis gādāja, lai neviens nepaģībst no slāpēm. Atkal viens darbs bija padarīts un varējām atkal domāt par nākotni.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com