Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas skolas izlaiduma akts un Ziemassvētki

Skaisti sarīkojumi gada beigās

Laikraksts Latvietis Nr. 572, 2019. g. 23. dec.
Ingrīda Biezaite -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
MLBDaugavasSkola_2v

2019. g. Daugavas skolas absolventi ar 8. klases audzinātāju Laru Brenneri. FOTO Lilita Lauriņa.

Skolas Ziemassvētku eglīte. FOTO Konrāds Samulis.

Skolas Ziemassvētku eglīte. FOTO Konrāds Samulis.

Skolas Ziemassvētku eglīte. FOTO Konrāds Samulis.

Skolas Ziemassvētku eglīte ar Ziemassvētku vecīti. FOTO Konrāds Samulis.

Skolas Ziemassvētku eglīte ar Ziemassvētku vecīti. FOTO Konrāds Samulis.

Arī šogad Melburnas Latviešu biedrības (MLB) Daugavas skolas mācību gads noslēdzās ar trim skaistiem sarīkojumiem, kas īsā laikā sekoja viens pēc otra, kad ļaudis skaisti saposušies, kuplā skaitā pulcējās Melburnas Latviešu nama Lielajā zālē.

Pēc 18. novembra sekoja daudz sarunas par skaisto, svinīgo sarīkojumu un daudzveidīgo tirdziņu, kas bija izvietots nama priekšnamā, par ko plašāk var lasīt laikrakstā Latvietis Nr. 570 izdevumā, bet ātri vien pēc tā sekoja nākamie sarīkojumi, kas arī bija svinīgi un nozīmīgi latviešu sabiedrībā – MLB Daugavas skolas 64. izlaiduma akts, kas notika 30. novembrī un skolas eglīte, kas notika 7. decembrī.

Šogad skolu beidza četri skolēni: Emīlija Saliņa, Roberts Birzulis, Anika Rone un Zentis Meehan-Lauriņš, kuriem izlaidumā tika pievērsta vislielākā uzmanība; jaunieši tika godināti, apsveikti un tika pie skaistām un praktiskām dāvanām. Izlaidums sākās ar MLB Daugavas skolas pārziņa Alda Sveiļa ievadvārdiem. Skolas pārzinis priecājās un pateicās visiem par ieguldīto lielo darbu daudzu gadu garumā, tad sekoja karoga ienešana, un tad visi kopā nodziedāja himnu.

Mācītājs Aldis Elberts noturēja svētbrīdi ļoti atraktīvā veidā, jo iesaistīja klases skolēnus, kad visi kopā nodziedāja trīs dziesmas pie viena ar dažādām ķermeņa kustībām, attēlojot dziedātā nozīmi.

Tad liecības saņēma skolēni, sākot no bērnudārza līdz 7. klasei. Bet, pirms liecības tika ieliktas skolēna rokās, katras klases audzinātājs katram bērnam veltīja īsu raksturojumu. Saliekot visu dzirdēto kopā, var secināt, ka Daugavas skolā mācās centīgi, gudri un draudzīgi bērni.

Turpinot skolas tradīciju, arī šogad notika karoga sardzes maiņa, un absolventi pie karoga kāta piestiprināja sudraba plāksnīti. Šajā gadā absolventu izvēlēta devīze ir LĪDZ AR SAULI SAULES MŪŽU TAVAI TAUTAI DZĪVOT BŪS!, kas ir iegravēta plāksnītē un piestiprināta pie karoga kāta.

Absolventu klases audzinātāja Lāra Brennere labprāt stāstīja, kādi ir bijuši mācību gadi un kādi ir bijuši skolnieku centieni un raksturi, kas nu ir beiguši Daugavas skolu un šodien tiek sumināti.

Absolventus apsveikt bija ieradušies daudz viesu. Pirmā apsveikumu teica Iveta Laine no Melburnas Latviešu biedrības, pie viena pasniedzot absolventiem apliecības. No MLOA – apsveica Linda Graudiņa un sūtīja sveicienus no Anitas Andersones. No MLNK un Dāmu kopas – Bite Švolmane, no MLV – Andris Eimanis, Melburnas latv. ev. luterāņu draudzes – Kārlis Kasparsons, Daugavas Vanagiem – Jānis Kārkliņš un apsveikumus noslēdza no 102. skautu vienības – Andrejs Kristovskis.

Visi četri absolventi bija sagatavojuši runas, pastāstot par mācīšanos latviešu skolā daudzo gadu garumā. Un pēc viņu stāstītā uzzinājām, ka skolotāji ir bijuši smaidīgi, atsaucīgi un priecīgi par to, ka var mācīt daudzos dažādos priekšmetus šiem zinātkārajiem jauniešiem.

Absolventi saņēma daudz praktiskas, latviskas dāvanas – zeķes ar latviešu spēka zīmēm, stikla vitrāžā izveidotas spēka zīmes, pīrādziņus, grāmatu Latvijas tūrisma ceļvedis un citas dāvanas, kuras vēlāk tika uzskaitītas absolventu vecāku svētku runā, ko teica Edmunds Ronis, uzsverot, ka viss šis kopums ir laba ceļa maize tālākai latvietības uzturēšanai plašajā pasaulē!

Svinīgais akts noslēdzās ar kopīgu nodziedātu dziesmu Daugav's abas malas un karoga iznešanu.

Pēc svinīgā akta daudzi uzkavējās kafejnīcas Rīga telpās, lai kopā priecātos par šo lielo, skaisto dzīves notikumu!

7. decembrī MLB Daugavas skolā visi – skolēni, to vecāki, radiņi, draugi bija aicināti uz Ziemassvētku eglīti. Galdi tika klāti ar baltiem galdautiem, rotāti ar eglītēm uz koka mājiņām. Viens no skolēnu vecākiem atnesa skaistu kuplu smaržīgu egli, ko skolēni ātri vien izrotāja ar spožām bumbām dažādās krāsās. Ziemassvētku eglītes svinēšanu atklāja skolas pārzinis ar īsu pateicības runu un pieteica mācītāju Aldi Elbertu svētbrīža noturēšanai. Arī šoreiz mācītāja runa notika, iesaistot skolas bērnus un skolotājus, pastāstot par savu pieredzi bērnībā, kad gaidot Ziemassvētku vecīti bija jādomā būs dāvanas vai žagari!? Bet mēs jau zinām, ka MLB Daugavas skolā mācās centīgi bērni, tāpēc šajā Ziemassvētku eglītē visi tika pie dāvaniņām... Bet par to pēc brīža.

Pēc svētbrīža visi sanākušie nodziedāja dziesmu Jūs, bērniņi, nāciet.

Un tad sekoja skolas padomes priekšsēdes Filomenas Ciavarellas uzruna, pasakot paldies skolas padomes pārstāvjiem, Daugavas skolas pārzinim Aldim Sveilim par ieguldīto darbu, un paziņots, ka skolas pārziņa amatu no nākamā mācību gada pārņem Dzintra Latiša.

Filomenas nosauktie čaklie darba rūķi un arī pati Filomena tika pie skaļiem aplausiem, lieliem ziedu pušķiem un svinības varēja turpināties!

Tad skolēni devās tautas deju uzvedumā Lāras Brenneres vadībā, un visu šo troksni bija sadzirdējis Ziemassvētku vecītis, kurš bija iemaldījies latviešu skolas liftā. Pēc nelielas maldīšanās, nevarot atrast izeju no tā, laimīgi izkļuvis laukā, ieraudzīja daudzos skolas bērnus.

Tā kā vecītis bija noguris un salīcis, jo mērojis tālu ceļu, tad piedāvājām viņam apsēsties un paklausīties visu klašu sagatavotos priekšnesumus. Skanēja dziesmas, dzejoļi, joki un pat priekšnesums ar zvaniņiem, ko bija sagatavojis Gustavs, kad zvaniņiem lallinot, izpildīja Ziemassvētku dziesmiņu. Ziemassvētku vecītis sēdēja, priecājās par skaistajiem priekšnesumiem un dalīja dāvanas. Bet tad viņam bija laiks doties ceļā, jo arī citur viņu gaidīja bērni un pieaugušie.

Aldis Sveilis pateicās visiem par sadarbošanos un jaunajai skolas pārzinei nodeva skolas vadīšanas rokasgrāmatu un simbolisku skolas atslēgu, kurā ir ierakstīti atslēgas vārdi, kas raksturo to, ko tā atslēdz, kad skolēni mācās Daugavas skolā: runāt latviski, draudzību, Tērvetes bērnu nometni, Annas Ziedares Vasaras vidusskolu, Melburnas Latviešu vidusskolu un „Sveika, Latvija!“ braucienu.

Noslēgumā visi nodziedāja kopdziesmu Klusa nakts, svēta nakts.

Svinot Ziemassvētku eglīti, laiks bija aizslīdējis nemanot, un nu bija pienācis brīdis doties pie bagātīgi klāta pusdienu galda, lai visi vēl uzkavētos un kopīgi turpinātu priecāties par šo skaisto dienu!

Daugavas skola atsāks darbību 2020. gada 1. februārī. Tuvāku informāciju sniedz skolas pārzine Dzintra Latiša dlatiss@hotmail.com

MLB Daugavas skola vēl visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com