Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Arhibīskapes novēlējums

Ak, nāci, nāci, Emmanuēl, ak, nāci, nāci, Dievs pie mums

Laikraksts Latvietis Nr. 572, 2019. g. 23. dec.
Lauma Zušēvica -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Skaistais Adventa laiks šogad iesākas tieši 1. decembrī. Vārds decembris burtiski nozīmē: desmitais mēnesis. Tā tas parādījās senajā romiešu kalendārā, kas tika izveidots 750 gadus pirms Kristus, jo toreizējais valdnieks Romulus tā vēlējās. Nāca cits valdnieks un 45. gadā pirms Kristus tapa cits kalendārs, jo toreizējais valdnieks Cēzars Jūlijs tā vēlējās! Vai laiks patiesi mainās, nomainoties šīs pasaules valdniekiem? Nē, to dara tie cilvēku bērni, kas cenšas laika iedalījumu tā grozīt, lai viņus neaizmirstu vēstures straumē. Dievs ir tas, kā rokās stāv visi mūsu laiki! Viņš no mūžības uz mūžību bija, ir un būs: Brīnišķais Padomdevējs, Varonis Dievs, Mūžīgais tēvs, Miera princis. (Jes. 9:5) Diemžēl, pasaulē vēl neatradīsim valsti, kur valda šis Miera princis.

Ziņas liecina, cik pasaulē aug nemiers. Vienā valstī pēc otras saceļas ļaudis, saucot pēc brīvības, cīnoties par taisnību, par iespēju izdzīvot un gādāt par savām ģimenēm. Daudzviet pret viņiem saceļas varas kāri, nežēlīgi valdnieki, kam nerūp, ja aug tautas ciešanas. Aug arī nemiers cilvēku sirdīs, aug bailes par nākotni, par to, kā aizsargāt dabu, kā gādāt par tik daudziem bēgļiem, kā pieklājīgi pārrunāt domstarpības, lai augtu savstarpēja saprašanās.

Kur tomēr valda Miera princis? Kur žēlastība un patiesība nav tikai vārdi, bet kur tā definē kā dzīvi sekot Tam, kas nāca pie mums Jēzū Kristū, Dieva noteiktā laikā, kad Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū un mēs skatijām viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. (Jņ.1:14)

Tur valda Viņš, kur cits citam pauž šīs absolūti transformējošās labās ziņās par Dieva iemiesošanas brīnumu Jēzū un par Viņa žēlastību! Tur cits citu apdāvina, dalās ticības un cerības spēkā – kā mūsu draudzēs, ģimenēs un tur, kur kalpojam, vēstot Kristus evaņģēliju. Ārpus kāda dievnama lasīju: Jesus is the reason for the season? Jesus is the gift. You are the reason. Šis atgādinājums izraisa ilgas ar to dalīties un vēl dziļāk mīlēt To, kas mūs vispirms mīlējis un tos, kurus Viņš arvien mīl!

Kur sākt? Varbūt jau ar 1. decembri savu pateicību pārvērst īstenībā, dāvinot citiem to, kas nestu cerību, mieru un laipnību, jo tik daudzi alkst pēc mīlestības un mūsu labestības. Kāda ārsta birojā lasīju: In a world where you can be anything, be kind! Visvarenais Dievs, iemiesojoties Jēzū, varēja būt jebkas – Valdnieks cēls, varā spēcīgs! Viņš nāca kā Bērns un kalpoja kā cilvēks, kā cilvēces Glābējs! Viņš izvēlējās būt laipnīgs un žēlīgs. Ieejot 2020. gadā, lūgsim, lai Jēzus Kristus dzīve arvien pilnīgāk palīdz mums būt laipniem – pārpildītos veikalos, steigā, domstarpībās, nepacietīgā pasaulē – Internetā, lai augtu miers virs zemes.

Dievs lai dāvina visu, kas katram īsti vajadzīgs Ziemsvētkos! Viņš lai mājo jūsu vidū un dāvina Gara spēku īstenot mērķus, kas saskan ar Kristus žēlastību, patiesību, laipnību un kalpošanas prieku! LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu jums skaistus, Dieva miera un cilvēku laipnības svētītus, priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu 2020. gadu! Dievam pateicos par katru no jums, kas kopā esat mūsu Baznīca un Kristū augat un kalpojat, lai arvien celtos Viņa valstība, kur Miera princis, mūsu Pestītājs Jēzus valda – Dievs no mūžības uz mūžību!

Kristus mīlestībā,

+ Lauma Zušēvica
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com