Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latviešu ciema īpašnieka ziņas

Latviešu savstarpējās palīdzības biedrības gadskārtējā pilnsapulce

Laikraksts Latvietis Nr. 571, 2019. g. 16. dec.
Jānis Roberts Dēliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Priekšā no kreisās: Dāvids Dārziņš, valdes priekšsēdis Jānis Dēliņš, Latviešu Ciema vadītāja Ingrīda Hoka (Hawke), Dr. Renāte Brazenora (Brazenor), Dimis Pešudovs un Ivars Kere; otrā rindā no kreisās: Alnis Druva un valdes priekšsēža vietnieks Viktors Bendrups jnr. FOTO Roksija Reitere.

LatviesuCiems

Latviešu savstarpējās palīdzības biedrības (LSPB) gadskārtējā pilnsapulcē šī gada 26. oktobrī Latviešu ciemā, Melburnā piedalījās 50 balsstiesīgi biedri, bet savu mandātu nodeva 13 biedri. Pilnsapulci plkst. 11.00 atklāja valdes priekšsēža vietnieks Jānis Dēliņš. Par balsu skaitītājām ievēlēja Koidulu Nemiro un Guntu Delveri. Šī gada pilnsapulcē bija paredzēta viena valdes locekļa pārvēlēšana (Dimis Pešudovs). Divi valdes locekļi Dr. Astrīda Filāne (Phelan) un valdes priekšsēdis Pēteris Delvers – 2018./2019. darbības gadā iesniedza atlūgumus veselības stāvokļa dēļ. Valde aicināja Dr. Renāti Brazenoru (dzim. Kalniņš) un Ivaru Keri ņemt dalību LSPB valdē līdz 2019. gada pilnsapulcei. Pilnsapulces dalībnieki ievēlēja Dimi Pešudovu, Ivari Keri, Dr. Renāti Brazenoru un Dāvidu Dārziņu uz 3 gadiem. Valdē 2018./2019. darbības gadā vēl strādāja valdes locekļi Jānis Dēliņš, Alnis Druva un Viktors Bendrups jnr.

Valdes priekšsēža vietnieks J. Dēliņš ziņoja kopsapulces apmeklētājiem, ka pēdējais saimnieciskais gads noslēdzās ar operatīvu zaudējumu, bet zaudējums ir krietni zemāks, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Pateicoties Latviešu Ciema un Aprūpes nama vadībai un darbiniekiem, Aprūpes nams 2019. gadā vēlreiz veiksmīgi izturēja Austrālijas valdības akreditāciju, kas nozīmē, ka Aprūpes nams var darboties vēl 3 gadus līdz nākošajai pārbaudei.

LSPB valde rūpīgi pārauga Latviešu Ciema finanses un konsultējās arī ar finanšu speciālistiem. Pēc Austrālijas valdības statistikas, 47% no Aprūpes namiem ir grūtības iegūt peļņu, jo ienākumi nesedz lielos izdevumus, kas galvenokārt ir saistīti ar darbinieku algām.

Jānis Dēliņš pilnsapulcē vēl ziņoja, ka pēdējā gadā interese par mājiņu pirkšanu turpina pieaugt, Latviešu Ciemā tika pārdotas 7 mājiņas, un pašlaik pārdošanā ir tikai 4. Interese par mājiņām un iespējām uzturēties Aprūpes namā ir ne tikai no latviešiem, bet gan arī no citiem baltiešiem un cittautiešiem. Valde ir ļoti nopietni apsvērusi cittautiešu piederību Latviešu Ciemā kā patstāvīgiem iemītniekiem. Tas palīdzētu nodrošināt Latviešu Ciema un Aprūpes nama pastāvēšanu vēl ilgus gadus nākotnē.

LSPB valde ir konstatējusi tendenci vecākā gadagājumā cilvēku vidū ilgāk uzturēties savās mājās. Šie ļaudis bieži domā, kā pārcelšanās uz citu dzīves vietu ir sarežģīts un grūts process. Latviešu Ciema vadībai ir iespējams atvieglināt šo procesu un sniegt visu iespējamo palīdzību. Dzīves pārmaiņas nekad nav vieglas, bet Latviešu Ciemā dzīve ir ļoti skaista.

Valdes priekšsēža vietnieks Jānis Dēliņš pateicās iepriekšējam valdes priekšsēdim P. Delveram un valdes loceklei Dr. Astrīdai Filānei (Phelan), 2018./2019. gadu valdes locekļiem par viņu darbu LSPB mērķu īstenošanā, LSPB sekretārei Mārai Blāķei, Ciema pārvaldniecei Ingrīdai Hokai (Hawke), visiem Ciema darbiniekiem un Ciema talciniecēm par lielo enerģiju un labi padarīto darbu aizvadītajā saimnieciskajā gadā.

Ciema pārvaldniece Ingrīda Hoka (Hawke) pateicās LSPB valdei par atbalstu un padomiem, ziedotājiem, visiem Ciema darbiniekiem un Ciema rosīgajām talciniecēm. Pilnsapulci slēdza plkst. 12.05, un biedriem bija iespējā baudīt atspirdzinājumus Anetes Silarājas zālē.

LSPB 2019./2020. gadu valdes konstruēšana notika šī gada 25. novembrī. Par valdes priekšsēdi ievēlēja Jāni Dēliņu, bet par valdes priekšsēža vietnieku – Viktoru Bendrupu jnr.

Latviešu ciema Aprūpes namā ir 52 pastāvīgas un divas īslaicīgas pagaidu (Respite) istabas. LSPB pārvalda arī 54 pašaprūpes mājiņas, kuras atrodas skaisti uzkoptos dārzos. Latviešu Ciems ir kļuvis par vienu no Melburnas latviešu sabiedrības centriem, kur notiek sarīkojumi, viesības, tirdziņi, koncerti, sanāksmes un regulāri dievkalpojumi.

Latvieša Ciema vadītāja ir Ingrīda Hoka ( Hawke), kura strādā Ciemā kopš 2001. gada un 2016. gadā pārņēma Ciema vadītājas (Manager) pienākumus. Informāciju un atbildes uz visiem jautājumiem, kas attiecas uz Aprūpes nama piedāvātajām priekšrocībām un noteikumiem vai par pašaprūpes mājiņām, sniedz vadītāja. Tālr.: 9800 2977; E-pasts: manager@latvianfs.org.au

Jānis Roberts Dēliņš,
LSPB valdes priekšsēdisAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com