Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Aivars Meisters aizsaulē

(1925-2019)

Laikraksts Latvietis Nr. 569, 2019. g. 3. nov.
Eva Brennere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Meisters

Aivars Meisters.
1925-2019

Aivaram aizejot

Tu aizgāji klusi, nemanot,
Atmiņas no sevis atstājot.
Kā draugs un palīgs mums biji,
Sirds siltumu Tu parādīji.
Tagad prom no dzīves rūpēm,
Kur vairs sāpju nav;
Dieva priekšā stājas
Tava dvēs'le jau.
Lai Dieva lielā žēlastība
Tevi žēlo, neatstāj.
Anna Cinkus-Švalbe

Aivars Meisters dzimis 1925. g. 15. martā Rūjienā, Latvijā. Otrā Pasaules kara laikā Aivaru iesauc armijā. Tieši savā 20. dzimšanas dienā – 1945. gada 15. martā, viņš tika ievainots un nonāca slimnīcā Dānijā, kur arī piedzīvoja kara beigas. Slimnīcā iepazinās ar Viktoru Bendrupu, kas arī bija nesen ievainots.

1950. gadā izceļoja uz Austrāliju un apmetās uz dzīvi Melburnā, kur strādāja un studēja. 1958. gadā ieguva akadēmisko diplomu ķīmijā Royal Melbourne Technical College un savu mūžu nostrādāja kā tehniķis un izpētes ķīmiķis. Bija akadēmiskas vienības Auseklis loceklis.

Aivaram ļoti patika mūzika; dziedāja vīru korī Kursa, kā arī koros Dziesmu vara un Rota un iespējams vēl citur.

Melburnas Latviešu biedrības bibliotēku daudzus gadus vadīja Lidija Dunsdorfa, un Aivars viņai tur ļoti daudz palīdzēja. Lilijas vīrs, profesors Dr. Edgars Dunsdorfs, sastādīja grāmatu Latvian Graduates 1945 – 1975, ko izdeva Kārļa Zariņa fonds. Aivars tur daudz piestrādāja, īpaši savācot vajadzīgo informāciju grāmatai. Par to grāmatas ievadā ir nodrukāta pateicība Aivaram.

Aivara vecāki Rūjienā bija sabiedriski aktīvi, un ģimenē bija daudz vēsturisku dokumentu, ko vēlējās saglabāt. Aivara vienīgie radi ir Latvijā. Tur viņa brālēns sazinājās ar Līgu Siliņu, Rūjienas izstāžu un arhīva vadītāju, kas piekrita dokumentu glabāšanai.

Līgas Siliņas audžutēvs – pedagogs, diriģents un komponists Ēvalds Siliņš nesen bija izdevis grāmatu Dziesmas bērniem ar paša komponētām dziesmām un 4 audio diskiem, lai veicinātu ģimenēs un skolās jau no bērnības dziedāšanu latviešu valodā. Kā pateicību par dokumentu pieņemšanu glabāšanai Aivars nosūtīja Līgai Siliņai naudas ziedojumu grāmatas izdošanas izmaksas papildināšanai. (Red.: Laikraksts Latvietis Nr.359, Laikraksts Latvietis Nr.360)

Kā pateicību par to Aivars saņēma labu skaitu dziesmu grāmatu, kuras ziedoja visām latviešu skolām un citām jaunatnes audzināšanas organizācijām visā Austrālijā un Jaunzēlandē.

Aivara devums latviešu sabiedrībai, īpaši Austrālijā, ir tiešām varens; paldies Aivaram par to!

2011. gada beigās Aivars nopirka mājiņu Melburnas Latviešu ciemā un ienāca tur dzīvot, bet, veselībai pasliktinoties, 2013. gada beigās pārcēlās uz dzīvi aprūpes namā, kur 2019. gada 20. oktobrī aizgāja mūžībā.

Viņu izvadīja no Ciema baznīcas 29. oktobrī. No viņa atvadījās bijušais Dziesmu varas kora diriģents Edmunds Smalkais, bijušais Rotas kora diriģents Viktors Bendrups un citi.

Aivara pelni tiek pārsūtīt uz Latviju apglabāšanai ģimenes kapos.

Vēlam Aivaram saldu dusu mūžībā.

Eva BrennereAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com