Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Kas notiek „Dzintaros“?

Īpašums gada laikā pievelk īrniekus un ienes peļņu

Laikraksts Latvietis Nr. 568, 2019. g. 27. nov.
Zinta Ozoliņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
Dzintari

„Dzintaru“ valde: Pirmā rindā no kreisās: Zinta Ozoliņa, Andra Rone, Anne Audette. Otrā rindā: Ginta Orčarda (Orchard), Lilita Daenke, Ilze Švarca. Trešā rindā: Kalvis Jaunalksnis, Kārlis Rolavs. FOTO Richards Šmits.

Šī gada 2. novembrī Melburnas Latviešu namā uz Latviskās izglītības veicināšanas kooperatīvās sabiedrības (LIVKS) gadskārtējo pilnsapulci bija atnākuši vienpadsmit paju īpašnieki, par neierašanos atvainojās pieci.

LIVKS, angliski – LEACS (Latvian Educational Advancement Cooperative Society) kopš 1983. gada ir gādājusi par latviešu īpašumu Dzintari. Šī skaistā vieta Adelaides dienvidos ir patstāvīga māja ļoti svarīgam un tagad ilggadīgam pasākumam, proti, LAAJ Annas Ziedares Vasaras vidusskolai (AZVV). Skola ir neapšaubāmi kļuvusi par neaizstājamu iestādi Austrālijas jauniešu latviskās izglītības veicināšanā. Skola, par spīti agrāk izrādītajām bažām par tās vajadzību, šobrīd aug un turpina veikt mērķi – latviskā vidē izglītot vidusskolas vecuma jauniešus.

Dzintara valdei ir nopietns uzdevums – nodrošināt, ka īpašums caur gadu pievelk īrniekus un ienes peļņu, lai varētu ēkas un apkārtni apsaimniekot. Turklāt ir arī specifiski jāatbalsta AZVV.

Valde: no Sidnejas – Anne Audette un Andra Rone, no Adelaides – Lilita Daenke, Ģinta Orčarda, Zinta Ozoliņa un melburnieši – Kalvis Jaunalksnis, Kārlis Rolavs, kā arī Ilze Švarca – tagad no Jaundienvidvelsas, – no šīs atbildības nebaidās. Pēdējos trīs gados valde ir izstrādājusi katra locekļa atbildības un iesēdušies darbā; bez pilnsapulces notiek arī valdes sēdes, kurās izvērtē darīto un sagatavo darba plānus.

Pilnsapulcē pasniegtie pārskati rāda, ka ir bijis 6,3% peļņas pieaugums, kura pamatā ir palielinātais īrnieku skaits. Skatoties uz priekšu, 2020. gadā ir jau pieteikušies par 10 grupām vairāk nekā iepriekšējā gadā. Valde secināja, ka to noteikti ir iespaidojis – gaisa kondicioniera ielikšana, virtuves modernizēšana, kā arī citi veiktie uzlabojumi. Atbildot pilnsapulcē uzstādītajam jautājumam, apmēram 10% izdoto īres dienu ir latviskiem pasākumiem. AZVV visvairāk, bet arī Adelaides Latviešu skola, dažkārt kāzām vai svinībām, un ik pa reizei latviešu skolotāji kādai konferencei vai sanāksmei. Ja Dzintarus izmanto kādam latviskās izglītības pasākumam, tas notiek bez maksas.

Vēl pacēlās jautājums par pajām. Jau vairākkārt LIVKS darbības laikā ir lūgts paju īpašniekiem apsvērt savas saistības ar šo organizāciju. Kādreizējais valdes priekšsēdētājs Leo Riters 2000. gadā rakstīja, „...pēc likuma prasībām, pazudušo vai neaktīvo biedru pajas ir jāanulē... domājams, šāds iznākums nebūtu vēlams un tā rada LIVKS valdei lielas rūpes… Ar šo, gribu lūgt visu „Dzintaru“ paju īpašniekus, kas … nebija saņēmuši LIVKS gada pārskatu, rakstīt uz šeit sekojošo adresi, uzdodot savas pašreizējās dzīves vietas adresi. Ja mums nav „pazudušo biedru“ adrešu, būs grūti pārliecināt attiecīgās valsts iestādes, ka tie vēl aktīvi. Tāpat gribu lūgt personas (ģimenes locekļus u.c.), kas varētu būt arī mirušo „Dzintaru“ biedru mantinieki … noskaidrot minēto biedru paju statusu un kam tās būtu domāts pārvest vai ziedot.“

Ja pajas tiek ziedotas pašiem Dzintariem un ja pienāktu laiks, ka LIVKS beigtu darbību, tad ziedotāju kapitālieguldījums pēc likumiem paliktu latviešu sabiedrības noteikšanā.

Informāciju par pajām un to statusu, adrešu maiņu pieteikšanu un tamlīdzīgi var veikt, rakstot: info@dzintari.com.au vai Dzintari Latvian Camp, PO Box 293, Goodwood, SA 5034.

Izsakām arī sirsnīgu pateicību visiem, kas pēdējos 36 mēnešos ir atsaukušies lūgumam atbalstīt Dzintarus šajā lietā.

Zinta Ozoliņa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com