Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Gaidu un skautu apbalvojumi

Pasniegti Valsts svētku aktos Adelaidē un Melburnā

Laikraksts Latvietis Nr. 568, 2019. g. 27. nov.
Arnis Vējiņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Jurim Skābem (no kreisās) „Pelēkā vilka“ ordeni pasniedz Arnis Vējiņš. FOTO Pēteris Strazds.

No kreisās: Juris Skābe, Arnis Vējiņš. FOTO Pēteris Strazds.

Anitai Vējiņai (no kreisās) „Dzintara saktu“ pasniedz Ruta Druva. FOTO Arnis Vējiņš.

No kreisās: Ruta Druva, Anita Vējiņa. FOTO Arnis Vējiņš.

Latviešu Skautu un Gaidu Kustībām (tas ir, ārpus Latvijas) ir vairāki apbalvojumi, ko varam pasniegt vadītājiem un labvēļiem par nopelnu darbībai. Beidzamos gadus LAAJ vicepriekšsēde Melburnā Anita Andersone ir atļāvusi man pasniegt Latviešu skautu apbalvojumus MLOA rīkotajā 18. novembra aktā.

2019. gads bija īpaši speciāls gads, jo iznāca pasniegt vairākus un dažādus Gaidu un Skautu Kustību apbalvojumus.

Adelaidē, 16. novembrī, svinīgā aktā LAAJ vicepriekšsēde un ALB vadība – Skaidrīte Agulēviča un Ilze Radziņa man deva iespēju pasniegt Latviešu Skautu Kustības augstāko apbalvojumu – Pelēkā Vilka ordeni. To pasniedzu vadītājam Jurim Skābem par viņa ilggadīgo un plašo devumu latviešu skautismam, daudz gadus darbojoties Saulkrastu (13.) Skautu vienībā vairākos amatos un pēc tam Austrālijas Jendā, ko viņš vada.

Nākošā dienā, 17. novembrī, Melburnas 18. novembra aktā, LAAJ vicepriekšsēde Anita Andersona atkal mums deva iespēju publiski pasniegt vēl citus apbalvojumus.

Austrālijas Jendas Gaidu priekšniece vadītāja Ruta Druva pasniedza Latviešu Gaidu Kustības augstāko vadītāju apbalvojumu par nopelniem Dzintara Sakta pasniedza vadītājai Anitai Vējiņa par viņas devumu latviešu gaidismam Melburnā, Austrālijā un Kustības mērogā.

Pēc tam es pasniedzu Latviešu skautu pateicības zīmi Saulīte mūsu vienības labvēlei Selgai Cīrulei par viņās ilggadīgo darbību, atbalstot Gaidas un Skautus, mūsu pulciņu un vienību labā.

Pateicamies visiem trīs par viņu darbību, un apsveicam par pelnītiem apbalvojumiem.

Vadītājs Arnis Vējiņš,
Latviešu Skautu priekšnieksAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com