Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Adelaides Latviešu skola

70 gadu jubilejas svinības

Laikraksts Latvietis Nr. 564, 2019. g. 31. okt.
Madara Tampe -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Pēteris Strazds, Daila Mohr, Andris Bilkēns. FOTO no Pētera Strazda privātā arhīva.

Svinību dalībnieki. FOTO Pēteris Strazds.

Svētku kliņģera sveces izpūš, no kreisās: Reinis Dancis, Daila Mohr, Andris Bilkēns. FOTO Pēteris Strazds.

Svinību dalībnieki. FOTO Pēteris Strazds.

Dace Dārziņa. FOTO Pēteris Strazds.

Jubilejas svinību balle. FOTO Pēteris Strazds.

AdelaidesSkola

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotājs.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa.
Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola.
Un skolas dvēsele – skolotājs.

Skolas pastāvēšana nodrošina latviskuma saglabāšanu pie jums Adelaidē un par to jāpateicas visiem skolotājiem. Lai netrūkst izturības, spēka un radošuma dzirksts vēl daudzus gadus. LAAJ prezidija priekšsēža Jāņa Grauda apsveikums Adelaides Latviešu skolas 70.gadu jubilejā.

Sestdien, 19. oktobrī, Adelaides Latviešu namā noritēja Adelaides Latviešu skolas 70 gadu pastāvēšanas svinības.

Viesu pulcēšanās sākās īsi pirms plkst.18.00 vakarā. Tika pasniegts šampānietis, un bērni cienāja viesus ar siltiem pīrādziņiem. Vakars tika atklāts ap plkst.19.00, kad viesus pirmo reizi uzrunāja vakara vadītāji – Daila Mohr un Andris Bilkēns. Viņi savā ievadrunā uzsvēra skolas vērtību, kuru paši bērni apzinās tikai vēlāk, un rosināja svinēt skolas priekšgājēju iniciatīvu skolas izveidē, kā arī atbalstītāju un brīvprātīgo skolas darbinieku centību.

Pēc svētku atklāšanas pirmos apsveikumus teica Daugavas Vanagu priekšniece Ilga Vēvere, Adelaides latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Valdis Voitkuss un Dnister pārstāves Irina Kvasniuka un Helena Gomulka, kuras skaisti norunāja apsveikumu latviešu valodā. Apsveikumus uz brīdi pārtrauca gardas vakariņas, bet pēc tam tika izteikta pateicība Latvijas Ārlietu Ministrijai par finansiālo atbalstu skolas vēsturisko materiālu iemūžināšanai – fotogrāfijām un faktiem bagātajiem stendiem par katru skolas desmitgadi.

Vēlāk balles viesi varēja baudīt īsfilmu, kas atspoguļo Adelaides skolas dzīvi šodien un agrāk: https://www.facebook.com/100004425947281/videos/1451759558314895/.

Pēc filmas demonstrēšanas apsveicēju pulkam pievienojās arī Latvijas Republikas goda konsuls Dienvidaustrālijā Valdis Tomanis, LAAJ vicepriekšsēde Dienvidaustrālijā un DLOA priekšsēde Skaidrīte Aguļēviča, kura arī nolasīja apsveikumu no Latvijas Republikas ārlietu ministrijas, ALB priekšsēde Ilze Radziņa, Adelaides latviešu kooperatīvas Tālava priekšsēdis un Adelaides latviešu kooperatīva Sabiedriskā kluba vicepriekšsēdis Andis Bērziņš, kā arī Akadēmiskās studentu vienības Atāls vecākais Dr. Pēteris Strazds un Mārtiņš Reinfelds, kura apsveikumu nolasīja Reinis Dancis. Dzintaru valdes priekšsēdētāja Zinta Ozoliņa atgādināja, ka latviskā izglītība nav sagadīšanās, tā ir smaga darba un sevis ziedošanās rezultāts.

Pēc apsveikumu saņemšanas, Adelaides Latviešu skola pateicās visiem pārziņiem, kas rūpējušies par skolas un tur notiekošo aktivitāšu pieejamību katru sestdienu, un skolotājiem, kas brīvprātīgi darbojušies skolas labā. Pēc savstarpējiem apsveikumiem sekoja īss ieskats skolas vēsturē, dodot vārdu kādam no skolēniem un skolotājiem. Aivars Līdums, viens no pašiem pirmajiem skolēniem, atcerējās, ka viņa ģimene bija viena no skolas izveidotājiem kopā ar Biezaišu ģimeni, no kuras nāca arī pirmā skolas pārzine – Margaritu Biezaite. Sākumā skolā bija tikai 7 skolēni. Dace Dārziņa atcerējās savus skolotājas gadus un it īpaši uzsvēra to, ka senākos laikos nebija ne Austrālijas, ne Latvija finansiālā atbalsta, bet skola pastāvēja, un, ka neatkarīgi no naudas, ja vien ir griba noturēt latvietību, tad skola pastāvēs vienmēr.

Tālāk sekoja pauze, kuras laikā viesus cienāja ar desertu – dāvanā saņemto kliņģeri, kā arī Inta un Margotas Pūķīšu cepto kliņģeri un gardo meduskūku, par ko viņiem īpašs paldies. Par kūkām personām ar īpašām dietas vajadzībām rūpējās Melisa Skābe. Paldies, Melisai, tas bija ļoti mīļi!

Par muzikālo noformējumu visa vakara garumā rūpējos es, Madara Tampe, no Melburnas. Šis bija mans pirmais pasākums latviešu sabiedrībā, kopš ierašanās Austrālijā. Pateicos par silto uzņemšanu un jauko kompāniju. Man ir svarīgi apzināties, ka arī esot prom no Latvijas, varu rūpēties un izkopt savu latvietību, kā arī pavadīt laiku, runājot latviešu valodā un iepazīt vietējos latviešus.

Vēl balles laikā apskatei bija pieejami fotoalbumi, kuros skolas absolventi varēja atrast sevi, bijušos skolas biedrus, skolas laiku brūtes un brūtgānus. Paldies ALB Muzejam par šo albumu saglabāšanu.

Adelaides Latviešu skola vēlas pateikties visiem balles organizēšanā iesaistītajiem, kuri pašaizliedzīgi darbojās, lai sarīkotu skaistus svētkus. Bildes un Reiņa Danča publicēto livestrēmu (livestream) no balles iespējams apskatīt: Facebook Latvians SA: Everything Latvian in South Australia lapā. Vakara gaitā fotogrāfijas uzņēma Reinis Dancis un Pēteris Strazds.

Adelaides skola nevarētu pastāvēt bez skolēniem, viņu ģimenēm, latviešu organizāciju un sabiedrības atbalsta – Liels Paldies! Paldies Tālavai par skolas telpām, kafejnīcu un pīrāgiem. Paldies ALB par vasarnīcas namiņu un pagalmu, kur var darboties paši mazākie bērni. Skolu finansiāli atbalsta arī Dienvidaustrālijas valdība un Latviešu Valodas Aģentūra no Izglītības un Zinātnes ministrija caur budžeta programmu Valsts valodas politika un pārvalde.

Madara Tampe,
Melburnā
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com