Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Ko tad īsti pārrunā LAAJ sēdēs?

Marta sēde liek domāt par to, cik plašas ir sarunu tēmas

Laikraksts Latvietis Nr. 543, 2019. g. 23. maijā
Ilona Brūvere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

FOTO Ilona Brūvere.

Pagājušā rakstā jau pieminēju atbalstu jaunatnei, bet pārrunas skar jautājumus par visādām tēmām. Piemēram, daži no šīs sapulces tematiem ir: ārpus Latvijas dzīvojošu jauniešu kursi un nometnes Latvijā; valsts nodokļu maksāšanas organizācija; biedru uzņemšana (pašreiz ir uzņemti 2 jauni biedri); diskusija par LAAJ statūtiem; Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas darbība un eksaminētāji no Latvijas 2020. gadā; LAAJ mājas lapa; arhīvu projekts (grāmata par AL Kultūras Dienām no 1991. g. līdz šodienai) un arī jautājums par to, ko ielūgt uz valsts svētkiem 2019. gadā.

Vēl paliek viens projekts, kas varētu interesēt ļoti plašu auditoriju: Latvijas šefpavāra viesošanās Austrālijā. Margota Puķīte no Adelaides Latviešu Skolas atsaucās uz LV Ārlietu ministrijas izsludināto konkursu. Ministrija ir paziņojusi, ka atbalstīs Latvijas šefpavāra meistarklases Austrālijā.

Ir iecerētas 5 kulinārijas meistarklases Austrālijas lielāko pilsētu Latviešu namos, kā arī pīrāgu cepšanas sacensības Jāņu pasākumā Dzintaros. Meistarklašu galvenā persona būtu viesis no Latvijas – ievērojama personība, iespējams pat dubultpilsonis, kurš brīvi runā gan latviešu, gan angļu valodā, piemēram, Mārtiņš Rītiņš, Kārlis Celms vai kāds cits. Šobrīd tiek veikta kandidātu apzināšana. Plānotie pasākumi – meistarklases – tiks izsludinātas Austrālijas laikrakstā Latvietis, kā arī sociālajos medijos atsevišķu pilsētu Facebook grupās. Atkarībā no tā, kurš šefpavārs būs uzaicināts, tiks paziņots arī, kas tiks gatavots, kā arī izziņota pieteikšanās un dalības maksa, kas nosegtu meistarklasei nepieciešamo pārtikas produktu iegādi.

Noteikti vairāk informācija būs pieejama nākamajos mēnešos, un tie, kas nedodas uz Latviju Austrālijas aukstākajos mēnešos, var sākt jau gatavoties pīrāgu sacensībām!

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com