Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Garīgais komentārs

Realitāte 2

Laikraksts Latvietis Nr. 540, 2019. g. 18. martā
Raimonds Sokolovskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Visums un Pasaule sastāv no pikseļiem (pixels), līdzīgi kā filmā Matrix – ir atklājums, kas pieskaitāms pie lielākajiem XX gadsimtā. Mazākās daļiņas (particles, angl.), kas eksistē telpā – izmēri ir 10-33 cm, un nekā mazāka par to nav. Ja vēl to pārdala uz pusēm – tai zūd lokalitāte telpā (locality). To jau 1982. gadā Rožē demonstrēja ar eksperimentu. Tāpat – īsākais Laika posms ir 10-43 sek jeb viens mirklis.

Laiks

Laiks plūst kā filma, kas sastāv no atsevišķiem kadriem, kur katrs no šiem kadriem stāv uz vietas kā fotogrāfija. Laiks tek ar ātrumu biljoniem kadru sekundē, un tas atbilst mūsu Apziņas uztveres ātrumam nomoda stāvoklī. Mēs esam kā kinozālē, kur viss tiek pieredzēts secīgi. Kamēr operators, atrazdamies augšējā stāvā pie projektora, var aplūkot šai Filmai jebkuru posmu vai kadru atsevišķi – pēc vēlēšanās. Tāpēc no Tā Kunga viedokļa, viss jau IR NOTICIS. Kamēr, no mūsu viedokļa – viss notiek Pašlaik.

Telpa

Telpa šodien tiek saprasta, kā viens totāli milzīgi gigantisks enerģijas lauks, kurā, tā sakot, peld Visums. To mēdz saukt arī par Vienoto lauku jeb angl. unified field vai arī zero point field (G.Braden u.c.). Kā zinām, jau sen – absolūts vakuums neeksistē. Visur kaut kas atrodas, un telpas lielāko daļu piepilda enerģijas, vibrācijas, frekvenču gammas un tā tālāk. Pie tam, daudzos līmeņos, kam vienā galā atrodas Matērija un otrā galā atrodas Gars. Matērija ir mazākumā.

Spēks

Spēks ir, gandrīz var teikt, visam pamatā. Atcerēsimies, ko Bībele saka, ka „Dieva valstība stāv nevis vārdos, bet Spēkā.“ (I Kor.4:20). Arī viens no mūsdienu zinātnes fundamentāliem atklājumiem ir, ka viss ir SPĒKS. Šodien, to raksturojot, plaši lieto terminu ENERĢIJA.

Tas nozīmē, ka visur ir Enerģija. Pat Matērija ir Enerģija. Jo Matērija ir tikai Enerģijas sabiezinājums, var teikt – Enerģijas forma. Enerģija tāpat ir gaisā, ūdenī, ugunī, utt. Runājot par Enerģiju, ir jāatceras, ka tai piemīt daudz formu un izpausmju.

Saskaņā ar mūsdienu biofizikas nozari biofotoniku (biophotonics angl., sk. References) cilvēka ķermenis savās robežās ietver milzīgu daudzumu enerģētisko sfēru, kas pārstāv gan atsevišķus orgānus, gan arī šiem orgāniem atsevišķas funkcionālās daļas. Enerģētiskā sfēra ap orgānu – tās ir šī orgāna specifiskās vibrācijas, ko agrāk sauca par auru. Uz šo vibrāciju intensitāti norāda orgāna fiziskais stāvoklis – jo orgāns ir veselīgāks, jo spēcīgākas vibrācijas, un atbilstoši, lielāka pati enerģētiskā sfēra. Savukārt, visu orgānu enerģētiskās sfēras izdala īpašas vibrācijas, kuras izveido cilvēka ķermenim apkārt kopējo auru. Šodien jau atsevišķus tās spektrus var fotografēt.

Zeme

Zinātne un daži citi apsvērumi liecina, ka Zemei ir vismaz 4.5 biljoni gadu. Cilvēks uz Zemes atrodas vismaz 23 milj. gadu. Cilvēka modelis ir uz Zemes iesēts neskaitāmas reizes. Bībele pamatā runā par jaunāko – patreizējo modeli, kurš ir ap 6000 gadu vecs. Bet Universs ir vismaz 13.5 biljonu gadu. Šobrīd ar Cilvēku uz Zemes notiek Lielā Transformācija. Cilvēks sāk apzināties savu daudzdimensionālo dabu, patieso izcelsmi, Debesu piederību un īsteno sadarbi ar visu Radību. To jau apustulis Pāvils norādīja, teikdams: „ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību.“ Kristus ir mūžīgs.

Cilvēks

Mēs nākam no zvaigznēm. Mūsu izcelsme ir debesīs. Mūsu Gars ir izgājis no Visa Avota jeb Dieva, no kā visi ir izgājuši. Bet mūsu fiziskā miesa ir radīta no Zemes elementiem. Mēs paši esam Gars/Dvēsele jeb tava Apziņa – tas ir tas īstenais Tu pats. Mēs esam Gaismas būtnes ar šobrīd fiziskuma pieredzi nevis otrādi – fizisks radījums ar garīguma pieredzi. Mēs nesam sevī visu, kas vajadzīgs bezgalīgai izcelsmei un gara, prāta un miesas izaugsmei. Visai Cilvēcei enerģētiskie parametri lēni, bet pakāpeniski kļūst gaišāki. Civilizācijas mērogā tas ir lēns process un prasa gadu tūkstošus, kas tomēr Kosmiskā mērogā ir ārkārtīgi īss periods. Bībelē ir teikts: „...topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu.“

Cilvēks ar visu turpina virzīties uz augšu.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

(skat.“Varavīksnes lokā“ R. Sokolovskis, „Centre for Biofield Sciences“ D.Sc. Thornton Streeter, „The Divine Matrix“ Gregg Braden, kā arī Charles W. Leadbeater, Arthur E. Powell, Dr.Michael Newton un arī „Three waves of volunteers“ by Dr. Dolores Canon un Darryl Anka/Bashar, www.MieraMāksla u.c.)

(Bībelē sk.: I Moz gr., Mt.13.nodaļu, Lk.3:23-38, II Kor.3:18, I Kor.15:47-49, Ef.3:18-19, Atkl.10:7, Atkl.16:17,u.c.)Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com